Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Vũ Thị Thảo
Ngày sinh : 12/05/1986
Doanh nghiệp : Công ty TNHH Thương mại Tinh Hoa Việt
Tiểu sử :

HỌ VÀ TÊN: Chị Vũ Thị Thảo
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH Thương mại Tinh Hoa Việt 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Quà tặng
ĐỊA CHỈ: Lô 47, Khu dân cư thương mại, khu 18, phườngThanh Bình, TP Hải Dương
 

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Thương mại Tinh Hoa Việt
Địa chỉ : Lô 47, Khu dân cư thương mại, khu 18, phườngThanh Bình, TP Hải Dương
Lĩnh vực kinh doanh : Quà tặng
Thông tin doanh nghiệp :

HỌ VÀ TÊN: Chị Vũ Thị Thảo
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH Thương mại Tinh Hoa Việt 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Quà tặng
ĐỊA CHỈ: Lô 47, Khu dân cư thương mại, khu 18, phườngThanh Bình, TP Hải Dương

HỌ VÀ TÊN: Chị Vũ Thị Thảo
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH Thương mại Tinh Hoa Việt 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Quà tặng
ĐỊA CHỈ: Lô 47, Khu dân cư thương mại, khu 18, phườngThanh Bình, TP Hải Dương