Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Vũ Văn Dũng
Ngày sinh : 10/03/1973
Doanh nghiệp : Công ty cổ phần ETC
Tiểu sử :

HỌ VÀ TÊN: Anh Vũ văn Dũng
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty cổ phần ETC 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Điện tử, Viễn thông
ĐỊA CHỈ: Số 4 Phố Đô Lương, P Quang Trung, TPHD

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần ETC
Địa chỉ : Số 4 Phố Đô Lương, P Quang Trung, TPHD
Lĩnh vực kinh doanh : Công nghệ thông tin
Thông tin doanh nghiệp :

HỌ VÀ TÊN: Anh Vũ văn Dũng
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty cổ phần ETC 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Điện tử, Viễn thông
ĐỊA CHỈ: Số 4 Phố Đô Lương, P Quang Trung, TPHD

HỌ VÀ TÊN: Anh Vũ văn Dũng
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty cổ phần ETC 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Điện tử, Viễn thông
ĐỊA CHỈ: Số 4 Phố Đô Lương, P Quang Trung, TPHD