Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Vũ Xuân Thép
Ngày sinh : 20/07/1968
Doanh nghiệp : Doanh Nghiệp mỹ nghệ Xuân Thép
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Doanh nghiệp Mỹ Nghệ Xuân Thép

Tên doanh nghiệp : Doanh Nghiệp mỹ nghệ Xuân Thép
Địa chỉ : Đông Giao - Lương Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
Điện thoại : 0320.3777.277
Lĩnh vực kinh doanh : Thủ công Mỹ nghệ
Thông tin doanh nghiệp :

- Sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu;

- Đồ nội thất;

- Đại lý vật liệu xây dựng.;

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành