Thông tin doanh nhân
Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Hưng Phát
Địa chỉ : 167 Nguyễn Trãi, TT Nam Sách, Hải Dương

KINH DOANH: XÂY DƯNG, SƠN TƯỜNG, GẠCH CÁC LOẠI, THIẾT BỊ VỆ SINH