Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Vũ Thị Phương Loan
Ngày sinh : 24/10/1971
Doanh nghiệp : DNTN thể thao Loan Trị
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: Chủ Doanh nghiệp tư nhân thể thao Loan Trị

Tên doanh nghiệp : DNTN thể thao Loan Trị
Địa chỉ : 11B Tam Giang, TPHD, HD
Lĩnh vực kinh doanh : Khác
Thông tin doanh nghiệp :

Dụng cụ Thế thao

Dụng cụ Thế thao

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành