Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Vũ Văn Tuấn
Ngày sinh : 27/09/1981
Doanh nghiệp : Công ty TNHHMTV Song Long Melia Việt Nam
Tiểu sử :
Tên doanh nghiệp : Công ty TNHHMTV Song Long Melia Việt Nam
Địa chỉ : xã Thống Nhất, Gia Lộc, Hải Dương
Điện thoại : 03203.514.745
Fax : 03203.857.808
Email : songlongmeliavietnam@gmail.com
Lĩnh vực kinh doanh : Thương mại

Bút nhớ dòng

Giá

: Gọi hàng

Bảo hành

:

Tình trạng

: Còn hàng

Bút viết bảng trắng TL

Giá

: Gọi hàng

Bảo hành

:

Tình trạng

: Còn hàng

Bút xóa băng Plus nhiều màu

Giá

: Gọi hàng

Bảo hành

:

Tình trạng

: Còn hàng

Bút xóa Thiên Long

Giá

: Gọi hàng

Bảo hành

:

Tình trạng

: Còn hàng

Giấy Photo

Giá

: Gọi hàng

Bảo hành

:

Tình trạng

: Còn hàng

Kẹp tài liệu màu DELI 51mm

Giá

: Gọi hàng

Bảo hành

:

Tình trạng

: Còn hàng

Kẹp tài liệu

Giá

: Gọi hàng

Bảo hành

:

Tình trạng

: Còn hàng

Bấm kim 10E Plus Mini

Giá

: 14.000 VNĐ

Bảo hành

:

Tình trạng

: Còn hàng

Bkav Pro Internet Security

Giá

: 189.000 VNĐ

Bảo hành

:

Tình trạng

: Còn hàng

Bút bi TL-027 Thiên Long

Giá

: Gọi hàng

Bảo hành

:

Tình trạng

: Còn hàng

Bấm kim 10 Thiên Long

Giá

: 15.000 VNĐ/Chiếc

Bảo hành

:

Tình trạng

: Còn hàng

Bấm kim 10E Plus

Giá

: 25.000 VNĐ/Chiếc

Bảo hành

:

Tình trạng

: Còn hàng

Dụng cụ gỡ kim Eagle

Giá

: 6.000 VNĐ/Chiếc

Bảo hành

:

Tình trạng

: Còn hàng

Kim bấm số 10 Plus

Giá

: 3.500 VNĐ/Hộp

Bảo hành

:

Tình trạng

: Còn hàng

Kim kẹp giấy C62 đầu nhọn

Giá

: 2.500 VNĐ/Hộp

Bảo hành

:

Tình trạng

: Còn hàng

12345678910

 
Phạm Thị Mỹ Hoài
Công ty TNHH Hoài Giang
Sinh nhật: 27/09/1971
Phạm Văn Hùng
Công ty TNHH Hoàng Đạo
Sinh nhật: 08/09/1974
Mai Trọng Nghĩa
Công ty TNHH Tiến Trung
Sinh nhật: 05/09/1966
Phạm Quang Chung
Công ty Cổ phần Mạnh Dũng
Sinh nhật: 01/09/1969
Nguyễn Công Hải
Công ty TNHH Minh Hải - Minh Hải Plaza
Sinh nhật: 20/09/1968
Nguyễn Cảnh Thịnh
Công ty Cổ phần Quê Hương
Sinh nhật: 05/09/1978
Phạm Thị Hà
Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Minh Anh
Sinh nhật: 16/09/1965
Lê Xuân Tú
Công ty TNHH TM và XDTú Nhuận
Sinh nhật: 16/09/1978
Trần Xuân Lâm
Công ty CPTM Vàng Bạc Đá Quý Đông Đô
Sinh nhật: 04/09/1971
Lê Xuân Hiền
Sở Kế hoạch và Đầu Tư Hải Dương
Sinh nhật: 15/09/1970
Lê Văn Nhiệm
Doanh nghiệp tư nhân 8888
Sinh nhật: 02/09/1971
Đinh văn Hiếu
Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt Trung
Sinh nhật: 27/09/1976
Lê Xuân Hồng
Công ty TNHH Hồng Hà Chí Linh
Sinh nhật: 05/09/1983
Vũ Văn Tuấn
Công ty TNHHMTV Song Long Melia Việt Nam
Sinh nhật: 27/09/1981
Trương Văn Hoa
Công ty cổ phần Sơn Ngọc
Sinh nhật: 24/09/1972
NGUYỄN VĂN HUY
Công ty cổ phần Nội thất và Công nghệ ToCar
Sinh nhật: 19/09/1978
Phạm Văn Hoạt
DNTN thiết kế tạo mẫu tóc Xuân Huy
Sinh nhật: 18/09/1988
Lê Thanh Hương
Công ty TNHH MTV TM và DV Hương Rose Spa
Sinh nhật: 10/09/1971
Phạm Văn Xứng
Công ty CP XNK Nông Lâm sản TMĐ Gia Lộc
Sinh nhật: 02/09/1972
Bùi Văn Hoan
Công ty TNHH Bách Khoa
Sinh nhật: 02/09/1965
Kim Văn Hoán
Công ty cổ phần XD và TM Thành Đông
Sinh nhật: 09/09/1974