Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Huy Dung
Ngày sinh : 20/10/1982
Doanh nghiệp : Viettel Chi nhánh Hải Dương
Tiểu sử :

- Ủy viên ủy ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh khóa V

- Giám đốc Viettel Chi nhánh Hải Dương

Tên doanh nghiệp : Viettel Chi nhánh Hải Dương
Địa chỉ : Số 169 Đường Bạch Đằng - TP.Hải Dương
Điện thoại : 0988 100880
Email : haidd@viettel.com.vn
Lĩnh vực kinh doanh : Công nghệ thông tin
Thông tin doanh nghiệp :

Dịch vụ viễn thông quân đội

 
Hội nghị phổ biến Pháp luật
TienTrung Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc Công ty CP xây dựngTrường Linh MHB Bank Trung tâm thương mại Gia Lộc Đông Thành Đông Công ty TNHH TM Đức Chính ANH HUY Công ty TNHH Đức Trường Tiên Hoàng In Đức Minh CTy TNHH Thuong mai va Dulich Nam Viet Cuong Cuong Mobile Thạch Rau Câu Bình Dung Tuấn Tài Công ty TNHH Tân Thành Công Hợp Thành Viettinbank Chi nhánh Hải Dương Siêu Thị Tân Tiến