Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Đinh Văn Quân
Ngày sinh : 10/10/1966
Doanh nghiệp : Công ty TNHH Sao việt
Tiểu sử :


Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH Sao Việt

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Sao việt
Địa chỉ : Số 366, Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương
Điện thoại : 03203 891 361
Fax : 03203 891 361
Lĩnh vực kinh doanh : Xuất nhập khẩu
Thông tin doanh nghiệp :

Chuyên về Gỗ các loại