Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Đinh Văn Quân
Ngày sinh : 10/10/1966
Doanh nghiệp : Công ty TNHH Sao việt
Tiểu sử :


Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH Sao Việt

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Sao việt
Địa chỉ : Số 366, Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương
Điện thoại : 03203 891 361
Fax : 03203 891 361
Lĩnh vực kinh doanh : Xuất nhập khẩu
Thông tin doanh nghiệp :

Chuyên về Gỗ các loại

 
Hội nghị phổ biến Pháp luật
TienTrung Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc Công ty CP xây dựngTrường Linh MHB Bank Trung tâm thương mại Gia Lộc Đông Thành Đông Công ty TNHH TM Đức Chính ANH HUY Công ty TNHH Đức Trường Tiên Hoàng In Đức Minh CTy TNHH Thuong mai va Dulich Nam Viet Cuong Cuong Mobile Thạch Rau Câu Bình Dung Tuấn Tài Công ty TNHH Tân Thành Công Hợp Thành Viettinbank Chi nhánh Hải Dương Siêu Thị Tân Tiến