Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Lê Xuân Hiền
Ngày sinh : 15/09/1970
Doanh nghiệp : Sở Kế hoạch và Đầu Tư Hải Dương
Tiểu sử :

 

LUẬT GIA LÊ XUÂN HIỀN

Sinh ngày 15/9/1970; Kỹ sư Cơ khí (Đại học Bách khoa Hà Nội); Cử nhân Luật

Ủy viên Ủy ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh khóa IV

Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Thành viên Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Chủ tịch công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư

Điện thoại: 02203.3837719 (Một cửa) - 0937.116.866 - 0913.021.042

Email: thamdinhhd@gmail.com; hienlx@gmail.com

Website: sokhdt.haiduong.gov.vn; pci.haiduong.gov.vn

Địa chỉ trụ sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư: Số 58, phố Quang Trung, thành phố Hải Dương

Địa chỉ nhà riêng: Số 22, phố Đào Duy Anh, khu đô thị phía Đông, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương.

 

Tên doanh nghiệp : Sở Kế hoạch và Đầu Tư Hải Dương
Lĩnh vực kinh doanh : Khác
 
Phạm Thị Mỹ Hoài
Công ty TNHH Hoài Giang
Sinh nhật: 27/09/1971
Phạm Văn Hùng
Công ty TNHH Hoàng Đạo
Sinh nhật: 08/09/1974
Mai Trọng Nghĩa
Công ty TNHH Tiến Trung
Sinh nhật: 05/09/1966
Phạm Quang Chung
Công ty Cổ phần Mạnh Dũng
Sinh nhật: 01/09/1969
Nguyễn Công Hải
Công ty TNHH Minh Hải - Minh Hải Plaza
Sinh nhật: 20/09/1968
Nguyễn Cảnh Thịnh
Công ty Cổ phần Quê Hương
Sinh nhật: 05/09/1978
Phạm Thị Hà
Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Minh Anh
Sinh nhật: 16/09/1965
Lê Xuân Tú
Công ty TNHH TM và XDTú Nhuận
Sinh nhật: 16/09/1978
Trần Xuân Lâm
Công ty CPTM Vàng Bạc Đá Quý Đông Đô
Sinh nhật: 04/09/1971
Lê Xuân Hiền
Sở Kế hoạch và Đầu Tư Hải Dương
Sinh nhật: 15/09/1970
Lê Văn Nhiệm
Doanh nghiệp tư nhân 8888
Sinh nhật: 02/09/1971
Đinh văn Hiếu
Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt Trung
Sinh nhật: 27/09/1976
Lê Xuân Hồng
Công ty TNHH Hồng Hà Chí Linh
Sinh nhật: 05/09/1983
Vũ Văn Tuấn
Công ty TNHHMTV Song Long Melia Việt Nam
Sinh nhật: 27/09/1981
Trương Văn Hoa
Công ty cổ phần Sơn Ngọc
Sinh nhật: 24/09/1972
NGUYỄN VĂN HUY
Công ty cổ phần Nội thất và Công nghệ ToCar
Sinh nhật: 19/09/1978
Phạm Văn Hoạt
DNTN thiết kế tạo mẫu tóc Xuân Huy
Sinh nhật: 18/09/1988
Lê Thanh Hương
Công ty TNHH MTV TM và DV Hương Rose Spa
Sinh nhật: 10/09/1971
Phạm Văn Xứng
Công ty CP XNK Nông Lâm sản TMĐ Gia Lộc
Sinh nhật: 02/09/1972
Bùi Văn Hoan
Công ty TNHH Bách Khoa
Sinh nhật: 02/09/1965
Kim Văn Hoán
Công ty cổ phần XD và TM Thành Đông
Sinh nhật: 09/09/1974