Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Ngô Thanh Nga
Ngày sinh : 23/05/1981
Doanh nghiệp : Công ty CPTM Nam Phương
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: - Ủy viên Ủy ban Hội DNT tỉnh khóa IV

                                    - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Nam Phương tại Hải Dương

Tên doanh nghiệp : Công ty CPTM Nam Phương
Địa chỉ : Số 26C Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương
Điện thoại : 03203 840559
Fax : 03203 830686
Email : ngothanhnga2002@gmail.com
Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ
Thông tin doanh nghiệp :

 

 

Văn phòng số 1 tại TP Hải Dương

Địa chỉ : 26 Phạm Ngũ Lão - TP Hải Dương

Điện thoại: 0320 384 0559

Email:  ngothanhnga2002@yahoo.com

Văn Phòng số 2 tại TP Hải Dương

Địa chỉ : 108 Phạm Ngũ Lão - TP Hải Dương

Điện thoại: 0320 384 5766

Email:  ngothanhnga2002@yahoo.com

Người đại diện: Ngô Thanh Nga

Phòng vé TP Hải Dương

- Phone1:       0320 384 0559

- Phone1:       0320 384 5766

- Hotline:        090 400 8168