Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Mạnh Hải
Ngày sinh : 12/10/1982
Doanh nghiệp : Công ty TNHH Tân Phát TAPE
Tiểu sử :

- Ủy viên ủy ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương khóa V

- Giám đốc công ty TNHH tan Phát Tape

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Tân Phát TAPE
Địa chỉ : Số nhà 156c, khu 18, phường Ngọc Châu, TPHD, HD
Điện thoại : 0936718555
Email : nmhaixnkthanhdong@gmail.com
Lĩnh vực kinh doanh : Nhựa - Băng dính
 
Hội nghị phổ biến Pháp luật
TienTrung Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc Công ty CP xây dựngTrường Linh MHB Bank Trung tâm thương mại Gia Lộc Đông Thành Đông Công ty TNHH TM Đức Chính ANH HUY Công ty TNHH Đức Trường Tiên Hoàng In Đức Minh CTy TNHH Thuong mai va Dulich Nam Viet Cuong Cuong Mobile Thạch Rau Câu Bình Dung Tuấn Tài Công ty TNHH Tân Thành Công Hợp Thành Viettinbank Chi nhánh Hải Dương Siêu Thị Tân Tiến