Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Quý Cường
Ngày sinh : 15/02/1963
Doanh nghiệp : Công ty TNHH TM và DL Nam Việt Cường
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH TM và DL Nam Việt Cường

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH TM và DL Nam Việt Cường
Địa chỉ : Km 49 QL5 cầu Đồng Niên. Việt Hoà, TP.Hải Dương
Điện thoại : 03202460465
Fax : 03203897216
Email : namvietcuonghd@gmail.com
Lĩnh vực kinh doanh : Kinh doanh ôtô

Vận tải - Thương mại

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành