Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Thị Phượng
Ngày sinh : 20/10/1967
Doanh nghiệp : Công ty TNHH Hoàng Phương
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phương

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Hoàng Phương
Địa chỉ : Số 126, Bình Lộc, Tân Bình, Tp.Hải Dương
Điện thoại : 0320 3 845 025
Fax : 0320 3 852 824
Email : hoangphuong20034@yahoo.com
Lĩnh vực kinh doanh : Dệt - May mặc - Giầy da
Thông tin doanh nghiệp :

Sản xuất và mua bán dệt may, thêu ren, thủ công mỹ nghệ.

Mua bán chế biến lâm sản, thựcphẩm nông sản.