Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Trác Trung
Ngày sinh : 12/06/1979
Doanh nghiệp : Sở Tài Nguyên Môi Trường Hải Dương
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: - Ủy viên Ủy ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

                                - Phó Giám Đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Hải Dương

Tên doanh nghiệp : Sở Tài Nguyên Môi Trường Hải Dương
Địa chỉ : Số 107 Ngô Quyền - TP.Hải Dương - Hải Dương
Lĩnh vực kinh doanh : Khác
 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành