Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Văn Chung
Ngày sinh : 12/12/1974
Doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV DVTM và SX Trung Hiếu
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH MTV DVTM và Sản xuất Trung Hiếu

Nơi thường trú: Phố Phúc Lâm - TT. Kinh Môn - Huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV DVTM và SX Trung Hiếu
Địa chỉ : Phố Phúc Lâm - TT. Kinh Môn - Huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương
Điện thoại : 03203.822.330
Fax : 03203.822.330
Email : trunghieujsc35@yahoo.com
Lĩnh vực kinh doanh : Khác
Thông tin doanh nghiệp :

- Địa chỉ: Phố Phúc Lâm - TT. Kinh Môn - Huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 03203.822.330,  Fax: 03203.822.330

- Loại hình doanh nghiệp: TNHH

- Lĩnh vực hoạt động: Vôi - đá – than

Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại và sản xuất Trung Hiếu thành lập năm 2009.

          + Sản xuất và chế biến vôi xuất khẩu

          + Mua bán, chế biến than

          + Khai thác, chế biến đá các loại

Tất cả các hàng hóa của Công ty được tuyển chọn, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ về chất lượng