Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Văn Thủ
Ngày sinh : 17/05/1967
Doanh nghiệp : Công ty TNHH Thắng Thảo
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH Thắng Thảo

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Thắng Thảo
Địa chỉ : Số 420 - Nguyễn Lương Bằng - Tp.Hải Dương
Điện thoại : 03203890147
Fax : 03203890147
Email : ctythangthao@yahoo.com
Lĩnh vực kinh doanh : Kinh doanh ôtô

San lấp mặt bằng công trình; xây dựng công trình dan dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi, sửa chữa phương tiện vận tải đường bộ, sản xuất phụ tùng cơ khí phục vụ nông nghiệp, xây dựng thuỷ lợi, mua bán phương tiện vận tải đường bộ thiết bị máy móc, đại lý mua bán xăng dầu....