Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Việt Sơn
Ngày sinh : 10/05/1977
Doanh nghiệp : Ngân hàng TMCP Hàng Hải, CN Hải Dương
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải, CN Hải Dương

Tên doanh nghiệp : Ngân hàng TMCP Hàng Hải, CN Hải Dương
Địa chỉ : Số 1, Đại lộ Hồ Chí Minh, tp.Hải Dương
Điện thoại : 0320 3 852 222
Fax : 0320 3 834 567
Email : msb@msb.com.vn hoặc sonnv@msb.com.vn
Lĩnh vực kinh doanh : Ngân hàng
Thông tin doanh nghiệp :

Ngân hàng.

 
Hội nghị phổ biến Pháp luật
TienTrung Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc Công ty CP xây dựngTrường Linh MHB Bank Trung tâm thương mại Gia Lộc Đông Thành Đông Công ty TNHH TM Đức Chính ANH HUY Công ty TNHH Đức Trường Tiên Hoàng In Đức Minh CTy TNHH Thuong mai va Dulich Nam Viet Cuong Cuong Mobile Thạch Rau Câu Bình Dung Tuấn Tài Công ty TNHH Tân Thành Công Hợp Thành Viettinbank Chi nhánh Hải Dương Siêu Thị Tân Tiến