Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Việt Sơn
Ngày sinh : 10/05/1977
Doanh nghiệp : Ngân hàng TMCP Hàng Hải, CN Hải Dương
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải, CN Hải Dương

Tên doanh nghiệp : Ngân hàng TMCP Hàng Hải, CN Hải Dương
Địa chỉ : Số 1, Đại lộ Hồ Chí Minh, tp.Hải Dương
Điện thoại : 0320 3 852 222
Fax : 0320 3 834 567
Email : msb@msb.com.vn hoặc sonnv@msb.com.vn
Lĩnh vực kinh doanh : Ngân hàng
Thông tin doanh nghiệp :

Ngân hàng.

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành