Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Phạm Thị Hà
Ngày sinh : 16/09/1965
Doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Minh Anh
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: - Phó Chủ tịch Hội DNT Hải Dương khóa V

                                - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XV, XVI

                                - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Minh Anh

Tên doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Minh Anh
Địa chỉ : Thôn Tiền, thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương
Điện thoại : 03203.890.176
Fax : 03203.890.176
Email : minhanh77hd@yahoo.com.vn
Lĩnh vực kinh doanh : Nhà hàng - Khách Sạn - Du lịch
Thông tin doanh nghiệp :
Lời nói đầu của tổng giám đốc

          Được thành lập từ năm 2003 với mô hình ban đầu là một công ty TNHH, chỉ sau vài năm hoạt động, cùng với uy tín và khả năng kinh doanh nhạy bén, mạnh mẽ và đặc biệt là được sự ủng hộ, tin tưởng của khách hàng, năm 2007. MINH ANH đã được phát triển thành Công ty Cổ phần nhằm mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn và phong phú của thị trường.

         Hơn thế nữa, nhận thức rõ tầm quan trọng cảu việc xây dựng một thương hiệu có uy tín trên thị trường và để khẳng định niềm tin của khách hàng đối với công ty, bên cạnh việc mở rộng quy mô. Minh Anh luôn nỗ lực, phấn đấu không ngừng để đạt được một thương hiệu được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao như ngày hôm nay.

Các dịch vụ chính của Minh Anh:


- Thương mại


- Trung tâm nhân đạo


- Bất động sản- Nhà hàng