Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Phạm Văn Thành
Ngày sinh : 06/06/1970
Doanh nghiệp : Cục Thuế tỉnh Hải Dương
Tiểu sử :


Chức vụ Hiện nay: Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh Hải Dương)

- Nơi sinh: Văn Tố- Tứ Kỳ -Hải Dương

- Quê quán: Thôn Đồng Kênh- xã Văn Tố- Huyện Tứ Kỳ- Tỉnh Hải Dương (Hộ khẩu)

- Nơi ở hiện nay: Tạm trú tại Khu tập thể Cục Thuế - Phố Xuân Đài-Trần Hưng Đạo- TP Hải Dương (Từ tháng 8/2003 đến nay)

- Đơn vị trực thuộc: Phòng Tuyên truyền -Hỗ trợ người nộp thuế (QĐ 502/QĐ-TCT)

- Quá trình Công tác:

Từ

Tới

Đơn vị

Chức vụ

Công việc

11/1994

03/1996

CCT Tứ Lộc - Hải Hưng

Nhân viên

Thu thuế các hộ KD

04/1996

12/1996

CCT Tứ Lộc - Hải Hưng

Nhân viên

Thu thuế các hộ KD

01/1997

06/1997

CCT Tứ Kỳ - Hải Dương

Nhân viên

Kế toán

07/1997

03/2001

CCT Tứ Kỳ - Hải Dương

Phó tổ trưởng

Kế toán - tổ nghiệp vụ

04/2001

10/2002

CCT Tứ Kỳ - Hải Dương

Tổ trưởng

Hành chính-Nhân sự-Tài vụ

11/2002

12/2003

Phòng Tài vụ

Chuyên viên

Kế toán tài vụ ngành

01/2004

05/2006

Phòng HCQT- Tài vụ

Chuyên viên

Kế toán tài vụ ngành

06/2006

11/2006

Phòng TT-HT NNT

Chuyên viên

Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế

12/2006

12/2010

Phòng TT-HT NNT

P. trưởng phòng

Hỗ trợ người nộp thuế

01/2011

nay

Phòng TT-HT NNT

Trưởng phòng

Phụ trách công tác TTHT NNT

 

 

 

 

 

 

Tên doanh nghiệp : Cục Thuế tỉnh Hải Dương
Lĩnh vực kinh doanh : Khác