Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Phan Lan Phương
Ngày sinh : 12/10/1972
Doanh nghiệp : Khách sạn thuỷ tạ Đồng Xanh
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Khách sạn Thủy Tạ Đồng Xanh

Tên doanh nghiệp : Khách sạn thuỷ tạ Đồng Xanh
Địa chỉ : Số 1, Nguyễn Hữu Cầu, P.Ngọc Châu, Tp. Hải Dương
Điện thoại : 03204.847.450
Fax : 03203.857.788
Email : dõnganhhotel.@gmail.com
Lĩnh vực kinh doanh : Nhà hàng - Khách Sạn - Du lịch
Thông tin doanh nghiệp :

Sản xuất các mặt hàng cơ khí

Dịch vụ ăn uống đưa đón khách du lịch, kinh doanh dịch vụ khách sạn