Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Phùng Thị An
Ngày sinh : 08/05/1966
Doanh nghiệp : Công ty Cổ Phần Ngọc Vũ
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: Giám đốc công ty Cổ phần Ngọc Vũ

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ Phần Ngọc Vũ
Địa chỉ : Khu Bến Hàn, AN Châu, TP.Dương
Điện thoại : 03203 754 528
Email : phungthuyan_hd@yahoo.com.vn
Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ
Thông tin doanh nghiệp :

Dịch vận tải bằng đường bộ trong nước: Mua bán VLXD, Xây dựng Công trình dân dụng,Mua bán chế biến hàng nông sản, mua bán nhập khẩu máy móc phụ tùng may mặc

 
Hội nghị phổ biến Pháp luật
TienTrung Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc Công ty CP xây dựngTrường Linh MHB Bank Trung tâm thương mại Gia Lộc Đông Thành Đông Công ty TNHH TM Đức Chính ANH HUY Công ty TNHH Đức Trường Tiên Hoàng In Đức Minh CTy TNHH Thuong mai va Dulich Nam Viet Cuong Cuong Mobile Thạch Rau Câu Bình Dung Tuấn Tài Công ty TNHH Tân Thành Công Hợp Thành Viettinbank Chi nhánh Hải Dương Siêu Thị Tân Tiến