Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Phùng Thị An
Ngày sinh : 08/05/1966
Doanh nghiệp : Công ty Cổ Phần Ngọc Vũ
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: Giám đốc công ty Cổ phần Ngọc Vũ

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ Phần Ngọc Vũ
Địa chỉ : Khu Bến Hàn, AN Châu, TP.Dương
Điện thoại : 03203 754 528
Email : phungthuyan_hd@yahoo.com.vn
Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ
Thông tin doanh nghiệp :

Dịch vận tải bằng đường bộ trong nước: Mua bán VLXD, Xây dựng Công trình dân dụng,Mua bán chế biến hàng nông sản, mua bán nhập khẩu máy móc phụ tùng may mặc

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành