Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Trần Văn Quế
Ngày sinh : 13/10/1969
Doanh nghiệp : Công ty TNHH Hồng Dương
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: - Ủy viên Ủy ban Hội DNT tỉnh khóa V

                                - Giám đốc Công ty TNHH Hồng Dương

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Hồng Dương
Địa chỉ : Km 50+250 QL5A, phường Việt Hoà, Tp.Hải Dương
Điện thoại : 03203.852.122
Fax : 03203.858.932
Email : lisemex@hn.vnn.vn
Lĩnh vực kinh doanh : Nông - Lâm nghiệp
Thông tin doanh nghiệp :

Chế biến nông sản thực phẩm, buôn bán hàng nông, lâm, thuỷ sản, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ dùng gia đình.

Vận tải hành khách.

Xây dựng công trình dân dụng, công trình  giao thông thuỷ lợi.