Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Trương Quang Hải
Ngày sinh : 12/10/1963
Doanh nghiệp : Công ty CP xây dựng và TM Kỳ Tam Anh
Tiểu sử :


Ch
ức Vụ Hiện Nay: - Ủy viên Ủy ban Hội DNT tỉnh khóa IV

                                      - Phó Giám đốc Công ty CP xây dựng và TM Kỳ Tam Anh

Tên doanh nghiệp : Công ty CP xây dựng và TM Kỳ Tam Anh
Địa chỉ : Km 40+800, QL18 Cộng Hoà, Chí Linh, Hải Dương
Điện thoại : 0320 3 594 647
Fax : 0320 3 594 647
Email : haivts@gmail.com
Lĩnh vực kinh doanh : Du lịch
Thông tin doanh nghiệp :

 

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KỲ TAM ANH.

Tên tiếng Anh: KY TAM ANH CONSTRUCTION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY.

Địa chỉ trụ sở chính: Km 40+800, Quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0320.359.4647  -  FAX: 0320.359.4643

Ngành nghề kinh doanh chính hiện tại: điểm dừng chân du lịch.

Doanh thu năm 2011 (ước tính): 10 tỷ đồng.

Tổng số lao động: 70.

Trụ sở chính của công ty:

Khu vực bán hàng:

Khu vực thêu: