GIỚI THIỆU HỘI Thứ 4, 19/01/2022 5:55 GMT+7
Cơ cấu tổ chức Hội Doanh nghiệp trẻ Hải Dương khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2017
Đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương lần thứ IV đã bầu ra Uỷ Ban Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hải Dương khoá IV, nhiệm kỳ 2014-2017 gồm có 35 anh chị; hiệp thương bầu ra 01 chủ tịch, 07 phó chủ tịch. Anh Nguyễn Công Hải, Tổng ...