VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thứ 5, 09/04/2015 10:52 GMT+7

Cần bảo vệ môi trường trong văn hóa, du lịch

Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch ít nhiều đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi ô nhiễm môi trường, nhất là các hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Mới đây, Bộ VH-TT-DL đã phối hợp UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. 

Hiện nay một số khu, điểm du lịch còn xuất hiện chất thải rắn, rác thải, nước thải chưa được thu hồi xử lý triệt để nên có nguy cơ tiềm ẩn ô nhiễm cục bộ và tái ô nhiễm, đặc biệt là các khu, điểm du lịch nằm ở hạ lưu các lưu vực sông suối, ao hồ, các bãi biển, đảo… Theo một đánh giá khách quan từ ban thể thao giải trí và du lịch thuộc công ty Fun88 Online(thuộc Philipines) thì đối với các di tích, danh thắng, chính các hoạt động du lịch đã gây ra những tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên ở đây.

Trong khi đó, công tác BVMT trong tổ chức lễ hội ở nhiều địa phương còn yếu kém về nhiều mặt: nhân lực hạn chế; phương tiện thực hiện vệ sinh môi trường còn lạc hậu; thiếu nhà vệ sinh; ý thức BVMT của cộng đồng nơi tổ chức lễ hội, những người hoạt động kinh doanh du lịch, du khách chưa cao…

Nhận thức được vai trò của công tác BVMT trong việc phát triển du lịch bền vững, Chính phủ, cơ quan quản lý, các địa phương đã đưa ra nhiều biện pháp quyết liệt và hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả công tác BVMT trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch cần tiếp tục thực hiện 4 nhóm giải pháp.

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cán bộ trực tiếp quản lý trong lĩnh vực, người lao động trong ngành Du lịch và cộng đồng dân cư, du khách tại các điểm du lịch, tổ chức lễ hội và di tích.

Thứ hai, nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các văn bản, chỉ thị chỉ đạo các địa phương về BVMT trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Thứ ba, lồng ghép, thực hiện các nội dung BVMT đối với các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường…

Thứ tư, tăng cường nguồn lực cho công tác BVMT, trong đó có tăng cường đầu tư về vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị và nguồn nhân lực.