PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN Thứ 2, 05/09/2016 1:13 GMT+7

Cởi mở hơn với doanh nghiệp

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện môi trường đầu tư...

Thực hiện các thủ tục qua cơ chế “một cửa” tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục về đất đai. Ảnh: Vị Thủy

Theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2015, PCI của Hải Dương xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, giảm 3 bậc; điểm số PCI đạt 58,37, giảm 0,26 so với năm 2014. Trong đó có tới 6 nhóm chỉ số bị giảm điểm là: chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và thiết chế pháp lý. Trong đó, chỉ số tiếp cận đất đai có mức giảm điểm mạnh, xếp hạng 57 (tụt 16 bậc) thể hiện ở một số chỉ tiêu: doanh nghiệp có mặt bằng kinh doanh và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ đạt 42,72% (giảm 1,28%); nếu bị thu hồi đất, doanh nghiệp sẽ được bồi thường thỏa đáng (luôn luôn hoặc thường xuyên) là 22% (giảm 17%); chỉ có 25% số doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai trong vòng 2 năm qua nhưng không gặp bất kỳ khó khăn nào về thủ tục (giảm 14% so với năm 2014). Báo cáo đánh giá chung về PCI của tỉnh nêu rõ: "Thủ tục đất đai thực hiện còn khó khăn, thời gian thực hiện còn kéo dài, đặc biệt là thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Một bộ phận cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận "một cửa" năng lực, trình độ còn yếu, chưa nêu cao ý thức trách nhiệm, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai, chi phí nhiều thời gian để hoàn thiện các thủ tục khi gia nhập thị trường. Chi phí không chính thức tăng".

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) nhanh chóng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện quy định cụ thể về thực hiện trình tự TTHC trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn theo quy định. Kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục đất đai, nhất là các thủ tục về bồi thường GPMB. Thực hiện minh bạch, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất chưa sử dụng, chưa cho thuê, cho thuê lại tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, quỹ đất được Nhà nước giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng. Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận đất đai.

Ông Vũ Ngọc Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TNMT cho biết, trước yêu cầu này, Sở TNMT đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đã ban hành có liên quan đến lĩnh vực đất đai để tham mưu trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc ban hành mới văn bản thuộc thẩm quyền. Những tháng đầu năm 2016, qua rà soát hơn 50 TTHC trong lĩnh vực đất đai, môi trường, đã phát hiện nhiều bất cập trong quy định, TTHC. Từ đó, sở tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh giảm bớt thành phần hồ sơ, loại bỏ các phí, lệ phí không còn phù hợp với 16 thủ tục trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của đơn vị. Rà soát, lập danh mục và đề xuất biện pháp xử lý, hướng giải quyết đối với nhiều TTHC còn vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn với quy định hoặc thực tế giải quyết công việc để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu tổ chức, công dân nộp hồ sơ ngoài quy định và bộ TTHC đã được cấp có thẩm quyền công bố.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, Sở TNMT tiếp tục kiện toàn, phân công cán bộ, xây dựng nội quy làm việc của bộ phận "một cửa" theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm được giao. Thực hiện cơ chế một cửa trong việc giải quyết các thủ tục giao, cho thuê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân. Hiện tại, Sở TNMT tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" 81 thủ tục thuộc 4 lĩnh vực, trong đó 63 thủ tục giải quyết theo cơ chế "một cửa" và 18 thủ tục giải quyết theo cơ chế "một cửa liên thông". Từ ngày 1-6-2015 đến nay, bộ phận "một cửa" đã giải quyết và trả kết quả cho gần 1.000 hồ sơ, đạt trên 90% số hồ sơ đã tiếp nhận. Thực hiện Quyết định 2546/QĐ-UBND ngày 6-10-2015 của UBND tỉnh về việc công bố các TTHC trong lĩnh vực TNMT, Sở TNMT đã công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở và UBND cấp huyện, xã. Niêm yết công khai các TTHC đã được cấp có thẩm quyền công bố tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các phòng, chi cục, đơn vị và website của sở để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận.

VỊ THỦY - BÁO HẢI DƯƠNG

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành