TỔ CÔNG TÁC PCI TỈNH HẢI DƯƠNG Thứ 5, 06/07/2017 0:45 GMT+7

Công văn đôn đốc thực hiện và yêu cầu báo cáo việc triển khai thực hiện Thông báo số 239-TB/VPTU của VP Tỉnh ủy và Công văn số 1455/UBND-VP của UBND tỉnh

Sau hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp năm 2017 (lần thứ nhất), ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1455/UBND-VP về việc giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội nghị; ngày 08/6/2017, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 239-TB/VPTU thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị.

Như vậy sau Hội nghị đối thoại ngày 27/4/2017, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đều có các văn bản chỉ đạo sâu, sát, trong đó có giao việc rất cụ thể, chi tiết để các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện. Các văn bản cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan phải giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp tại Hội nghị, gửi trực tiếp đến doanh nghiệp, đồng thời báo cáo về UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/6/2017.

Sau khi nhận được các sự chỉ đạo trên, một số sở, ngành đã chủ động, tích cực xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, bước đầu tạo lập được niềm tin của doanh nghiệp đối với chính quyền các cấp.

Tuy nhiên, đến hết ngày 04/7/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư mới chỉ nhận được ý kiến từ các Sở, Ngành giải quyết 13 vấn đề trên tổng số 26 vấn đề (liên quan đến 16 sở, ngành, UBND thành phố Hải Dương), số liệu này cho thấy việc triển khai thực hiện chậm, không đạt tiến độ theo yêu cầu đề ra.

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cấp, các ngành, UBND thành phố Hải Dương khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao, đồng thời báo cáo kết quả về Sở KH&ĐT trước ngày 20/7/2017 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Báo cáo của các đơn vị đã gửi được đăng tải ở trang pci.haiduong.gov.vn mục Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất).

 Sở KHĐT Hải Dương

 
Tiêu Tuấn Hưng
Trung Tâm Tư vấn Pháp Luật - Hội Luật gia tỉnh
Sinh nhật: 25/05/1983
Chu Văn Trường
Doanh nghiệp tư nhân Long Trường
Sinh nhật: 25/05/1973
Kiều Văn Cao
Cty CP Công nghiệp dịch vụ Cao Cường
Sinh nhật: 08/05/1975
Nguyễn Việt Hòa
Công ty TNHH Hòa Tiến
Sinh nhật: 14/05/1984
Phạm Quốc Hưng
Doanh nghiệp Huy Thuận
Sinh nhật: 26/05/1971
Vũ Quang Lan
Công ty CP tập đoàn Âu Việt
Sinh nhật: 05/05/1970
Đinh Thị Hiền
MHB Chi nhánh Hải Dương
Sinh nhật: 10/05/1960
Đoàn Mạnh Hà
Công ty TNHH MTV Quảng cáo Mạnh Hà
Sinh nhật: 15/05/1977
Phạm Thị Huệ
Công ty CP xuất nhập khẩu Xuân Lộc
Sinh nhật: 24/05/1968
Vũ Văn Khiêm
Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng I.Day
Sinh nhật: 20/05/1982
Nguyễn Việt Sơn
Ngân hàng TMCP Hàng Hải, CN Hải Dương
Sinh nhật: 10/05/1977
Ngô Thanh Nga
Công ty CPTM Nam Phương
Sinh nhật: 23/05/1981
Nguyễn Văn Thủ
Công ty TNHH Thắng Thảo
Sinh nhật: 17/05/1967
Phùng Thị An
Công ty Cổ Phần Ngọc Vũ
Sinh nhật: 08/05/1966
Nguyễn Văn Đức
Trường mầm non HaNa
Sinh nhật: 25/05/1982
Nguyễn Đức Bằng
Công ty CPCN Chịu lửa Hưng Đạo
Sinh nhật: 20/05/1975
Phạm Thị Thịnh
Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Thịnh
Sinh nhật: 11/05/1960
Phan Văn Hải
Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương
Sinh nhật: 12/05/1987
Trần Quốc Khánh
Cty cổ phần DVDL và sự kiện Ánh Dương
Sinh nhật: 15/05/1975
Vũ Thị Thảo
Công ty TNHH Thương mại Tinh Hoa Việt
Sinh nhật: 12/05/1986
Nguyễn Thị Liên Hoa
Công ty TNHH Xây dựng và DV Hoa Sơn
Sinh nhật: 04/05/1986