TỔ CÔNG TÁC PCI TỈNH HẢI DƯƠNG Thứ 5, 06/07/2017 0:45 GMT+7

Công văn đôn đốc thực hiện và yêu cầu báo cáo việc triển khai thực hiện Thông báo số 239-TB/VPTU của VP Tỉnh ủy và Công văn số 1455/UBND-VP của UBND tỉnh

Sau hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp năm 2017 (lần thứ nhất), ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1455/UBND-VP về việc giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội nghị; ngày 08/6/2017, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 239-TB/VPTU thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị.

Như vậy sau Hội nghị đối thoại ngày 27/4/2017, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đều có các văn bản chỉ đạo sâu, sát, trong đó có giao việc rất cụ thể, chi tiết để các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện. Các văn bản cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan phải giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp tại Hội nghị, gửi trực tiếp đến doanh nghiệp, đồng thời báo cáo về UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/6/2017.

Sau khi nhận được các sự chỉ đạo trên, một số sở, ngành đã chủ động, tích cực xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, bước đầu tạo lập được niềm tin của doanh nghiệp đối với chính quyền các cấp.

Tuy nhiên, đến hết ngày 04/7/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư mới chỉ nhận được ý kiến từ các Sở, Ngành giải quyết 13 vấn đề trên tổng số 26 vấn đề (liên quan đến 16 sở, ngành, UBND thành phố Hải Dương), số liệu này cho thấy việc triển khai thực hiện chậm, không đạt tiến độ theo yêu cầu đề ra.

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cấp, các ngành, UBND thành phố Hải Dương khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao, đồng thời báo cáo kết quả về Sở KH&ĐT trước ngày 20/7/2017 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Báo cáo của các đơn vị đã gửi được đăng tải ở trang pci.haiduong.gov.vn mục Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất).

 Sở KHĐT Hải Dương

 
Cao Văn Thái
Khu vui chơi giải trí Thái HD
Sinh nhật: 08/03/1976
Trần Minh Nguyệt
Công ty CP thời trang Minh Nguyệt
Sinh nhật: 08/03/1964
Vũ Xuân Hùng
GP.Bank Trần Hưng Đạo Hà Nội
Sinh nhật: 30/03/1973
Tăng Bá Bay
Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương
Sinh nhật: 27/03/1980
Nguyễn Văn An
Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA
Sinh nhật: 11/03/1976
Nguyễn Xuân Thuỷ
Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh
Sinh nhật: 14/03/1954
Phạm Minh Tuấn
Công ty TNHH Thương mại Chí Linh
Sinh nhật: 30/03/1957
Đào Thị Đầm
Công ty TNHH TM và Vận tải Trường Thành
Sinh nhật: 04/03/1964
Khúc Hiệp Phương
Công ty cổ phần Việt Hương
Sinh nhật: 30/03/1975
Hoàng Văn Thịnh
Công ty TNHH MTV Thịnh Hoàng Gia
Sinh nhật: 19/03/1975
Phạm Đức Luận
Công ty CP thức ăn chăn nuôi Vina
Sinh nhật: 13/03/1978
Nguyễn Thùy Trang
DNTN Sản xuất và Thương mại Văn Long
Sinh nhật: 25/03/1993
NGUYỄN HỒNG THÁI
Công ty TNHH Quảng Lợi
Sinh nhật: 20/03/1969
Vũ Thạch Huấn
Công ty TNHH MTV TMDV Anh Huy
Sinh nhật: 04/03/1983
Phạm Văn Khánh
Công ty TNHH MTV lắp đặt XD Khánh Linh
Sinh nhật: 31/03/1980
Mai Văn Nghĩa
Công ty TNHH MTV TM Vận tải Nhật Hà
Sinh nhật: 28/03/1963
Hoàng Văn Trọng
Doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Văn Trọng
Sinh nhật: 21/03/1969
Trần Đức Vượng
Công ty TNHH sản xuất và TMDV Trần Anh
Sinh nhật: 10/03/1965
Nguyễn Văn Thực
Chi nhánh bưu chính Viettel Hải Dương
Sinh nhật: 10/03/1988
Vũ Văn Dũng
Công ty cổ phần ETC
Sinh nhật: 10/03/1973