MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Thứ 4, 30/05/2012 23:41 GMT+7

ĐỀ ÁN “SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2009 – 2013”

                                       Kính gửi: Anh/chị Hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương

Nhằm mục đích giúp các Doanh nghiệp triển khai tới các cán bộ công nhân viên chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Ủy ban Hội trân trọng gửi tới anh/chị Hội viên ĐỀ ÁN “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2009 – 2013”, đề án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4566/QĐ - UBND ngày 04 tháng 12 năm 2008.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Văn phòng Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương, số 342 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, điện thoại 0320 625 6668, fax 0320 3892 645, Website: http://doanhnghieptrehd.org.vn. Email: dnthd2003@yahoo.com.vn hoặc

- Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học Hải Dương, số 207 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, điện thoại: 0320 3892 459, Fax: 0320 3893 149, Website: www.haiduongdost.gov.vn, Emai: tietkiemnangluonghd@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

HẢI DƯƠNG

 

ĐỀ ÁN

“SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ

HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

GIAI ĐOẠN 2009 – 2013” 

ĐỀ ÁN ĐƯỢC UBND TỈNH PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH

SỐ 4566/QĐ - UBND NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2008

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN ĐỀ ÁN: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TBKH THUỘC KH&CN

CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: SỞ CÔNG THƯƠNG, SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI,

                                          SNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

+ Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể về năng lượng, chính sách an ninh năng lượng bảo vệ môi trường.

+ Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải được thực hiện thường xuyên, thống nhất quản lý, khai thác tài nguyên đến khâu sử dụng.

+ Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và toàn xã hội.

(Trích: Dự thảo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả)

 

TỔNG QUAN KIỂM TOÁN CHO DOANH NGHIỆP

 

Danh mục tham khảo của chương trình kiểm toán năng lượng.

Lập cam kết với doanh nghiệp

 

 

Tổ chức hội thảo trình bày đối tượng và tổ thực hiện kiểm toán

 

 

Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp

 

 

Thu thập số liệu đo tại doanh nghiệp

 

 

Đánh giá số và độ tin cậy của giá trị đo

 

 

Nhận định và thảo luận về các giải pháp TKNL

 

 

Mô tả, đánh giá các giải pháp về tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp

 

 

Lập báo cáo và tổ chức hội thảo thống nhất giải pháp TKNL

 

 

Thực hiện các giải pháp theo báo cáo kiểm toán năng lượng đã được thống nhất

 

ĐỀ ÁN SẼ THỰC HIỆN 38 DỰ ÁN DEMO HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Các nội dung của một dự án

- Kiểm toán năng lượng nhằm phát hiện các cơ hội để tiết kiệm năng lượng:

+ Khảo sát, đo lường, thu thập số liệu về mức tiêu thụ năng lượng của cơ sở.

+ Phân tích đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng.

- Đánh giá tiềm năng tiết kiệm:

+ Đề xuất giải pháp năng lượng tiết kiệm.

+ Xây dựng định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm.

+ Phân tích hiệu quả đầu tư cho các hạng mục tiết kiệm năng lượng, đề xuất các giải pháp.

+ Đề án sẽ hỗ trợ thực hiện các giải pháp tiết kiệm và hiệu quả…Mức hỗ trợ sẽ căn cứ vào mức đầu tư theo quy mô từng dự án.

Dứ án Demo thực hiện năm 2010 tại Công ty TNHH Hồng Dương

Địa chỉ: Km50 + 250, Quốc lộ 5A, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương

STT

Phương án

Năng lượng

tiết kiệm

Tiết kiệm (triệu đồng/năm)

Đầu tư (triệu đồng)

1

Tăng cường công tác bảo dưỡng vệ sinh thiết bị.

1 392 kWh

1,835 tấn than

5,28

-

2

Lắp biến tần cho 04 động cơ máy khuấy dung dịch muối

53 015 kWh

56,696

80

3

Thay thế hệ thống sấy muối cũ (hoạt động lãng phí năng lượng và kém hiệu quả) bằng dây chuyền mới hiện đại, tiết kiệm năng lượng

256,32 tấn than

1 258

3 000

Tổng cộng

1 319,9

3 080

 

Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt là nội dung thường xuyên nhằm:

+ Nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (bao gồm cơ chế, chính sách và ý nghĩa của sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả).

+ Cung cấp thông tin khoa học và công nghệ liên quan đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

+ Cung cấp thông tin về các nhà phân phối thiết bị và công nghệ có hiệu suất sử dụng năng lượng cao, thiết bị sử dụng nguồn năng lượng mới.

+ Phổ biến các văn bản pháp luật về khuyến khích sư dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

+ Định hướng sự quan tâm của các doanh nghiệp, các tổ chức, đầu tư vào lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất và sinh hoạt…

ĐÀO TẠO NHÂN LỰC

Chuẩn bị nguồn nhân lực để thực hiện các dự án và ứng dụng công nghệ về tiết kiệm năng lượng, trở thành người quản lý tuyên truyền trong doanh nghiệp, cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ưu tiên đối tượng là cán bộ quản lý sản xuất, kỹ thuật tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ…

Tiến tới mở rộng quy mô khi có sự kết hợp giữa ban quản lý Đề án và tổ chức sử dụng năng lượng.

Thực hiện:

- Cung cấp thường xuyên thông tin.

- Đào tạo miễn phí cán bộ quản lý năng lượng trong các doanh nghiệp.

- Hướng dẫn, tư vấn về tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và sinh hoạt.

 

PHÒNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Là đơn vị thực hiện dịch vụ và phục vụ quản lý Nhà nước về tiết kiệm năng lượng. Được Trung tâm Ứng dụng TBKH thành lập ngày 24/3/2009.

Chức năng:

Thực hiện các nội dung của Đề án; cung ứng dịch vụ. Ứng dụng trong lĩnh vực tiết kiệm và sử dụng năng lượng; đánh giá hiệu quả sử dụng và các tiềm năng tiết kiệm năng lượng. đào tạo kiến thức về sử dụng hiệu quả năng lượng; kiểm toán năng lượng, tư vấn về tiết kiệm năng lượng.

Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các dạng năng lượng mới, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo…

+ Tổ chức đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đề xuất các giải pháp nhằm sử dụng năng lượng hợp lý và tiết kiệm.

+ Tham gia tư vấn về tiết kiệm và phát triển năng lượng; thực hiện hoạt động kiểm toán năng lượng.

+ Là đầu mối triển khai các quan hệ liên quan về năng lượng của Sở Khoa học và Công nghệ với các tổ chức, dự án, chương trình hoạt động trong và ngoài nước tại tỉnh Hải Dương.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

1.Tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt

* Tạo thói quen trong gia đình tắt điện khi không sử dụng.

* Sử dụng tivi, tủ lạnh, máy bơm nước…sao cho khoa học và hợp lý nhất chánh gây lãng phí năng lượng.

2. Tiết kiệm năng lượng trong sản xuất

* Đào tạo cán bộ quản lý năng lượng.

* Thường xuyên duy tư bảo dưỡng thiết bị có định kỳ.

* Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.

* Nâng cao hệ số công suất cos của nhà máy, lắp đặt bù công suất cho thiết bị.

* Lắp các thiết bị điện cho động cơ như powerboss, biến tần…

* Tận dụng thu hồi nước ngưng, bảo ôn đường ống dẫn nhiệt thật tốt, thường xuyên vệ sinh và xả đáy chống cáu cặn đối với lò hơi đốt than hiệu suất cao…

 

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MỚI NĂNG LƯỢNG SẠCH

Lợi ích thiết thực khi sử dụng thiết bị bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời (NLMT):

- Khi nắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật, loại thiết bị này có thể hiệu quả là trên 300 ngày/ năm (trong điều kiện khí hậu miền Bắc).

- Tiết kiệm, tiện lợi và sạch sẽ hơn so với đun nước nóng bằng than, củi, điện, gas.

- Thiết bị có tuổi thọ cao (trên 15 năm) khi dùng bình nước nóng bằng NLMT chỉ sau 3 năm sẽ hoàn tiền như đầu tư ban đầu và 12 năm tiếp thep sử dụng không tốn thêm chi phí…

Nguyên lý hoạt động của bình đun nước nóng bằng NLMT

Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào bề mặt của ống hấp thụ nhiệt, quang năng chuyển hóa thành nhiệt năng, nước ở phần trên ống hấp thụ nhiệt nóng lên, chênh lệch nhiệt độ với nước phần dưới ống, tạo ra áp suất. Nước nóng sẽ chảy lên bình bảo ôn theo bề mặt trên của ống, nước lạnh sẽ chảy từ bình bảo ôn xuống theo mặt dưới của ống.

Quá trình này tạo thành một vòng tuần hoàn kín, làm cho nhiệt độ nước trong bình bảo ôn liên tục tăng lên. Bộ phận hấp thụ nhiệt chân không do hai ống thủy tinh cứng (Silic Bo) đồng trục tạo thành (thiết bị này được hàn tự động, chính xác cao, chịu được nước nóng và nước lạnh đột ngột); nhiệt độ nước tối do hấp thụ lên đến 85 – 90 độ./.

 Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học Hải Dương