PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN Thứ 5, 10/01/2019 10:56 GMT+7

GẶP MẶT CÁC HỘI VIÊN MỚI TIÊU BIỂU KẾT NẠP ĐỢT THÁNG 01

Ngày 08/01/2019, Hội Doanh nghiệp trẻ tổ chức gặp mặt 13 hội viên mới kết nạp đợt tháng 01 năm 2019.

Các anh, chị Thường trực Hội trao Quyết đinh, Giấy chứng nhận, quà cho các anh, chị hội viên kết nạp đợt tháng 01