GIỚI THIỆU HỘI Thứ 6, 17/06/2022 14:27 GMT+7

GIỚI THIỆU HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ TỈNH HẢI DƯƠNG

Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương (tên đầy đủ là Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương)

Hội được thành lập theo Quyết định số: 3576/2003/QĐ-UB ngày 4 tháng 9 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhằm mục đích đoàn kết, tập hợp các doanh nghiệp trẻ không phân biệt thành phần kinh tế, tham gia đóng góp vào sự phát triển xã hội của tỉnh, đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại hội lần thứ I Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương (tháng 10/2003) đã đánh dấu sự ra đời của tổ chức Hội. Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Nghị định 88 của Chính phủ (hiện nay là Nghị định 45) và Điều lệ hoạt động được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Hội có đầy đủ tư cách pháp nhân, con dấu và được tạo điều kiện thuận lợi để Hội phát triển.

Ban lãnh đạo Hội gồm: 01 Chủ tịch; 07 phó Chủ tịch, 01 Tổng Thư ký. Văn phòng Hội có: Chánh Văn phòng và 01 cán bộ chuyên trách. Tính đến tháng 6 năm 2022, có 250 hội viên tham gia vào tổ chức Hội.

Là tổ chức đại diện cho lực lượng Doanh nghiệp trẻ Hải Dương trong các quan hệ trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh đã luôn đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ trong phát triển nghề nghiệp, hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh, học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp; Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp; Xây dựng văn hoá doanh nhân; Liên kết, hợp tác cùng phát triển; Chung sức phát triển cộng đồng; Xây dựng quan hệ đối tác, đối thoại Doanh nghiệp trẻ với khu vực hành chính công…