MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Thứ 6, 20/05/2011 8:00 GMT+7

Hỗ trợ miễn phí phần mềm tự in hóa đơn cho doanh nghiệp

Để khuyến khích và hỗ trợ các DN sử dụng hình thức tự in hóa đơn trong bối cảnh nhiều DN chưa hiểu về phần mềm in hóa đơn, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã thông báo danh sách các Cty cam kết cung cấp miễn phí phần mềm in hóa đơn để các DN sử dụng.

4 Cty cung cấp sản phẩm phần mềm tự in hóa đơn miễn phí gồm: Cty cổ phần ICEL tư vấn và đào tạo, Cty cổ phần MISA, Cty TNHH phát triển công nghệ Thái Sơn (cả 3 Cty này đều cam kết cung cấp phần mềm miễn phí từ 1/4/2011 đến 30/9/2011) và Cty cổ phần công nghệ thẻ NacenComm (cung cấp miễn phí một năm từ 1/4/2011). Ngoài ra, ngày 11/5/2011, 11 Cty khác cung cấp phần mềm tự in hoá đơn đã ký cam kết với Tổng cục Thuế. Theo đó, các Cty sẽ cung cấp phần mềm miễn phí phục vụ DN tự in hoá đơn trên máy tính, đảm bảo đáp ứng các nội dung nghiệp vụ quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC, Thông tư số 13/2011/TT-BTC.

Tổng cục Thuế cũng đã đề nghị các tổ chức, cá nhân sản xuất phần mềm in hóa đơn hoặc phần mềm kế toán có tính năng in hóa đơn cần căn cứ vào các quy định của Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC để thiết kế phần mềm in hóa đơn.