MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Thứ 6, 25/11/2011 9:44 GMT+7

Maritime Bank phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

(DĐDN) Maritime Bank đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, vốn điều lệ của Maritime Bank sẽ tăng lên 8.000 tỷ đồng.

Maritime Bank sẽ phát hành 100.000.000 cổ phiếu loại phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu phát hành được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, nguồn lợi nhuận chưa phân phối và quỹ bổ sung vốn điều lệ.

Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được phát hành theo tỷ lệ 7:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 07 cổ phiếu sẽ được thưởng 01 cổ phiếu).

Tổng số cổ phiếu phát hành chia thưởng cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được Maritime Bank mua lại làm cổ phiếu quỹ bằng nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là 16h00 ngày 05/12/2011 và thời gian nhận cổ phiếu thưởng từ ngày 05/01/2012.

Hiện Maritime Bank là một trong 12 ngân hàng lớn, chi phối 85% thị phần cả nước (nhóm G12). Bên cạnh những chỉ số vốn điều lệ, vốn huy động, dư nợ, lợi nhuận liên tục tăng trưởng, mạng lưới giao dịch cũng không ngừng được mở rộng trên toàn quốc (gần 200 điểm).

Hồng Minh