VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thứ 2, 22/02/2016 5:42 GMT+7

Thành lập Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư

(MPI Portal) – Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 về thành lập Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh làm Tổ trưởng.

Tải Nghị quyết 59 về thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư tại đường link dưới đây: https://drive.google.com/file/d/0Bxur1VTuHVNDRnBlVTJkdmJPaTQ/view

Theo Quyết định, Tổ phó gồm các thành viên: Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thụ; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng. Các thành viên khác gồm: Lãnh đạo cấp Vụ của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang Bộ và một số chuyên gia độc lập do Tổ trưởng Tổ công tác quyết định*.

Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện đầy đủ và nhất quán Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư gồm các nhiệm vụ cụ thể sau: Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, điều phối, chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc phối hợp, triển khai thực hiện Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư; Phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký đầu tư và các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc thực hiện Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư và tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác phối hợp giải quyết vướng mắc trong quá trình thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư; Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và tổ chức rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh, đưa ra đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính thống nhất với tinh thần cải cách của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư.

Đồng thời, phối hợp với các Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định về thủ tục thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất và đề xuất phương án hoàn thiện theo hướng bảo đảm tính liên thông, thống nhất giữa thủ tục đầu tư với các thủ tục liên quan đến việc sử dụng đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường; Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư; Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Ngày 16/02/2016, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đã ban hành Quyết định số 153/QĐ-BKHĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Ngày 18/02/2016, tại Hà Nội, Tổ Công tác đã họp phiên thứ hai để triển khai công việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Các thành viên Tổ công tác đã phát biểu, nêu rõ nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh khi triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, đề xuất hướng giải quyết. TS Nguyễn Đình Cung, thành viên Tổ công tác, Trưởng ban thư ký của Tổ công tác đã kết luận, trong đó nêu 4 nhiệm vụ chính cần làm trong thời gian trước mắt. Ông Cung yêu cầu các thành viên tổ công tác chủ động, tích cực sắp xếp công việc chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình để có thể đóng góp được nhiều nhất hoạt động cho Tổ. Đặc biệt sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông và sớm tổ chức Hội thảo, tập huấn liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Theo Quyết định số 153/QĐ-BKHĐT thì đ/c Lê Xuân Hiền - Trưởng phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT là thành viên tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. (Quyết định số 1672/QĐ-TTg và Quyết định số 153/QĐ-BKHĐT được đính kèm tin này).