PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN Thứ 3, 22/03/2016 1:22 GMT+7

TỔ CÔNG TÁC THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT ĐẦU TƯ YÊU CẦU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT ĐẦU TƯ

Ngày 11/03/2016 Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư ban hành Công văn số 1646/BKHĐT-TCT về việc báo cáo tình hình triển khai Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Công văn 1646/BKHĐT-TCT yêu cầu các địa phương báo cáo 4 nội dung lớn, trong đó nhấn mạnh đến các khó khăn vướng mắc trực tiếp liên quan đến giải quyết các thủ tục theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và vướng mắc khác trong thực hiện đồng bộ Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các luật, quy định chuyên ngành có liên quan như đất đai, xây dựng, môi trường, quản lý thị trường và khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải trong tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và trong thực hiện quyền tự do kinh doanh.

Thực hiện yêu cầu của Tổ Công tác và UBND tỉnh Hải Dương, ngày 22/3/2016, Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương đã ban hành Công văn số 214/KHĐT- ĐKKD đề nghị các Sở, Ngành có liên quan, các Hội, Hiệp hội DN của tỉnh, các phòng của Sở KH&ĐT lập báo cáo liên quan đến các nội dung mà Công văn 1646/BKHĐT-TCT đã nêu và gửi về phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT trước ngày 24/3/2016. Sau ngày này, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục phát hiện khó khăn, vướng mắc và có các đề xuất, hiến kế giải pháp tháo gỡ đề nghị thường xuyên gửi về Tổ Công tác theo địa chỉ Email: hieu@mpi.gov.vn (Địa chỉ Email của ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, thành viên Ban thư ký Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; Điện thoại: 0912967575), hoặc hienlx@gmail.com (Địa chỉ Email của Ông Lê Xuân Hiền, Thành viên Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; Điện thoại: 0937.116.866). Các thành viên tổ công tác và Ban thư ký sẽ tổng hợp, báo cáo Tổ công tác xử lý.

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014 ra đời được kỳ vọng tạo nên một làn sóng đầu tư, kinh doanh mới, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần thu hút đầu tư .v.v. Qua gần một năm thực hiện Luật, những điểm mới, tích cực đã được cộng đồng doanh nghiệp, xã hội đón nhận như việc quy định doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu, nhiều người đại diện theo pháp luật .v.v. Tuy vậy, đã có nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hai đạo Luật quan trọng nhất đến đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp này.

Để có một bức tranh toàn cảnh về thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2014 sau gần một năm thực hiện, những tác động tích cực cũng như tiêu cực, những thuận lợi cũng như khó khăn, vướng mắc, Tổ Công tác đã yêu cầu các địa phương, bộ, ngành .v.v. báo cáo. Trên cơ sở tổng hợp các báo cáo, Tổ Công tác sẽ đề nghị các Bộ, Ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp để báo cáo Quốc hội, Chính phủ về việc thực thi hai luật, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc .v.v.

Vì vậy, việc thông tin, báo cáo (theo các nội dung mà Công văn số 1646/BKHĐT-TCT ngày 11/03/2016 của Tổ Công tác đã nêu) của Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân .v.v. là hết sức quan trọng, làm cơ sở cho việc tổng hợp cũng như đề ra hướng giải quyết, tháo gỡ.

Việc đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo, kế hoạch, chương trình .v.v. cần trở thành thói quen không thể thiếu trong công việc hàng ngày, góp phần giảm tình trạng đã tồn tại từ lâu là nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân kêu khó khăn, vướng mắc rất nhiều nhưng mỗi khi được xin ý kiến thì lại thờ ơ, không quan tâm nghiêm túc, thích đáng. Cũng có tình trạng một số người cho rằng, đã đóng góp ý kiến nhưng không ai nghe, không ai tiếp thu tuy vậy khi được hỏi đóng góp ở đâu, có văn bản gì không .v.v. thì lại không có. Mặt khác việc này cũng đòi hỏi các cơ quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tổng hợp báo cáo .v.v. luôn cần phải nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, cẩn trọng, chi tiết khi tổng hợp các ý kiến đóng góp, tần suất đóng góp (cùng một nội dung nhiều người có ý kiến thì thường được quan tâm hơn), báo cáo đầy đủ lên cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, đồng thời công khai ý kiến cho mọi người biết./.

Lê Xuân Hiền (Thành viên tổ công tác thi hành Luật DN và Luật ĐT)

 

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành