THI ĐUA KHEN THƯỞNG Thứ 4, 09/01/2013 8:49 GMT+7

TRUNG ƯƠNG HỘI DNT VIỆT NAM TẶNG CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CHO HỘI DNT HẢI DƯƠNG

TRUNG ƯƠNG HỘI DNT VIỆT NAM TẶNG CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CHO HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ TỈNH HẢI DƯƠNG VÌ ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC HỘI NĂM 2012

Anh Mai Hữu Tín, Chủ tịch Hội DNT Việt Nam trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc năm 2012

 Văn phòng Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh